Yhteiskehittämisen periaatteet

Agile -hanke, 2016

Minua kuullaan -hankkeen muistilista työskentelyyn

  1. Kysytään ennen toimintaa tai tekoa millä tavalla yhteiskehittäminen toteutuu työskentelyssä?
  2. Millä tavalla vammaiset lapset ja nuoret ovat osallistuneet? Ovatko saaneet mahdollisuuden ilmaista itseään ja vaikuttaa?
  3. Millä tavalla vanhemmat ovat vaikuttaneet?
  4. Miten ammattilaiset ovat osallistuneet toiminnan suunnitteluun
  5. Onko tämä toiminta kaikille saavutettava?