Arvot

  • Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. 

  • Jokaisella on oikeus kehittää vahvuuksiaan ja taitojaan.

  • Aito kuuleminen edellyttää pysähtymistä ja läsnäoloa.

  • Kansalaiseksi kasvaminen edellyttää mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

  • Lasten ja heidän perheidensä hyvä elämä rakennetaan yhdessä.