Kyselyt

Kysely erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille

Miten erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet voivat PHHYKYN, Heinolan ja Sysmän alueella? Päijät-Hämeen Omaishoitajat ryn, Omaishoitajaliiton ja Minua kuullaan -hankkeen helmikuussa 2020 toteuttamaan kyselyyn vastasi 236 vanhempaa. Vastauksista nousi esiin useita kehittämisehdotuksia lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keskustelu kyselyn tulosten pohjalta käynnistyi 5.3.2020 Lahdessa järjestetyssä tilaisuudessa, johon osallistui noin 70 palveluiden nykytilanteesta ja kehittämisestä kiinnostunutta vanhempaa, virkamiestä, päättäjää ja muita toimijoita. Yhteinen työ jatkuu. 

Linkki PHHYKYN, Heinolan ja Sysmän kyselyn tuloksiin ja suosituksiin

Kysely näkövammaisten lasten vanhemmille

Mitä näkövammaisten lasten vanhemmat vastasivat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyödyntämisestä sekä perheen arkea tukevista ja kuormittavista tekijöistä? Lue koonti kyselystä ja lue myös Kaisa Muhosen blogikirjoitus aiheesta