Kyselyt

Kysely Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella asuville erityislasten vanhemmille

Keräsimme kesällä 2020 erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmilta kokemuksia palvelujen sujuvuudesta yleensä ja koronapandemian aikana erityisesti . 

Korona-ajan kyselyn tekivät yhteistyössä Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry, Hyvinkään Omaishoitajat ry, Omaishoitajaliitto, Minua kuullaan -hanke ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote).

Kyselyn tulokset voit ladata word-tiedostona tästä linkistä (word) ja PDF-muodossa tästä linkistä (PDF).

Vammaisten maahanmuuttajataustaisten lasten kysely

Kysyimme lapsilta osana 2020 Osallisuusviikon ohjelmaa millaisia kokemuksia heillä on erilaisissa kohtaamisissa aikuisten kanssa, mistä he pitävät ja mikä on ollut kurjaa. 

Tulokset löydät linkistä:

Kyselyt Päijät-Hämeen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille

Päijät-Hämeen Omaishoitajat ry, Omaishoitajaliitto ja Minua kuullaan -hanke toteuttivat vuonna 2020 kaksi kyselyä PHHYKYn, Heinolan ja Sysmän alueen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille:

  • Miten erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet voivat PHHYKYN, Heinolan ja Sysmän alueella? Helmikuussa 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 236 vanhempaa. Vastauksista nousi esiin useita kehittämisehdotuksia lasten ja perheiden palvelujen kehittämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keskustelu kyselyn tulosten pohjalta käynnistyi 5.3.2020 Lahdessa järjestetyssä tilaisuudessa, johon osallistui noin 70 palveluiden nykytilanteesta ja kehittämisestä kiinnostunutta vanhempaa, virkamiestä, päättäjää ja muita toimijoita. Yhteinen työ jatkuu. Linkki PHHYKYn, Heinolan ja Sysmän kyselyn tuloksiin ja suosituksiin word-muodossa tästä linkistä ja PDF-muodossa tästä linkistä.
  • Miten sujui korona-aika PHHYKYn, Heinolan ja Sysmän alueella? Kyselyyn vastasi 69 erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa. Linkki korona-ajan kyselyn tuloksiin ja suosituksiin word-muodossa tästä linkistä ja PDF-muodossa tästä linkistä.

Kysely näkövammaisten lasten vanhemmille

Mitä näkövammaisten lasten vanhemmat vastasivat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen hyödyntämisestä sekä perheen arkea tukevista ja kuormittavista tekijöistä? Lue koonti kyselystä ja lue myös Kaisa Muhosen blogikirjoitus aiheesta