Materiaalit

Keräämme tälle sivulle monenlaista materiaalia, jota syntyy hankkeen tapahtumissa ja työpajoissa. 

Lisäksi kokoamme tietoa jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja työvälineistä.